fbpx

Author / manverznewin

פרסי מערכת ברורה של בנות. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל https://tkescorts.com/ – צור עבודה טובה עם הכנסה גדולה, וגברים מעוניינים עושים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

    There are no posts to show